Categories
Uncategorized

मन छैन

बिच बाटोमा कांडा पर्यो टेक्ने मन छैन

धोका दिने निष्ठुरीलाई देख्नै मन छैन

एका देशको कथा जस्तै भयो हाम्रो माया

अधुरो छ कहानि त्यो लेख्नै मन छैन

Nepali poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *