Categories
Uncategorized

I want to be Rich

You’ll know how much rich you are , when you have nothing to eat, nothing to wear and nowhere to live By myself धनले मानिसलाई मत्याउछरे! खोई यो भनाई साँचो होकि झुट्टो मलाई थाहा छैन। कहिले धनि बन्ने अबसर नै पाईएन। ए ए धनि बन्ने अबसर नै पाईएन भन्नु भन्दा पनि धनि बन्ने कोसिस् नै […]